Rehoboth

Overzicht

Rehoboth, gelegen aan de zuidkust van KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika, werd aanvankelijk opgericht als de Isibani Trust in 1997 als een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van onderwijs in ruraal gebied. De trust veranderde haar naam en haar focus in 2000 als reactie op de AIDS-pandemie om zich te concentreren op de zorg voor kinderen met HIV/AIDS. De Trust is nu een op christelijke principes gevestigde organisatie die zorgt voor weeskinderen en verlaten kinderen die leven met HIV/AIDS. In januari 2002 kocht Rehoboth een boerderij van 9 hectare in het landelijke gebied dicht bij de community Murchison, een grote gemeenschap waar het aantal HIV-geïnfecteerden bijna 40% bedraagt. Op deze boerderij werd in 6 jaar tijd (2008) een compleet kinderdorp opgericht. Rehoboth zette verder een Midway House op in Port Shepstone (2010) en opende in 2017 een tweede Midway House om de oudere tienerjongens op te voeden tot zelfstandige volwassen rolmodel volwassenen.
Dit betekent onder meer dat er wordt gezorgd voor goede vaardigheden en goed onderwijs.
Momenteel zorgt Rehoboth voor 80 kinderen. De visie van Rehoboth is om kinderen op te laten groeien tot rolmodel volwassenen en dat zij goed kunnen functioneren in de maatschappij en Zuid- Afrika van binnenuit veranderen. Onze droom is dat ze zullen fungeren als rolmodel, ondanks dat zij HIV-positief zijn.

Rehoboth’s visie
“Zorgen voor weeskinderen en verlaten kinderen die leven met of getroffen zijn door HIV/AIDS en hen opvoeden tot volwassen rolmodel-volwassenen”

Opnamecriteria
• 0 – 3 jaar leeftijdscategorie
• HIV-positief of door HIV/AIDS beïnvloed
• Wees of verlaten
• Geen familie die wil of kan zorgen voor de wees

Rehoboth’s werk
Rehoboth biedt uitgebreide zorg en ondersteuning voor kinderen die leven met HIV/AIDS. De kinderen groeien op in een gezinnetje, in een gezinswoning en in een unieke bekroonde en veilige omgeving. De meeste kinderen in het dorp krijgen antiretrovirale behandeling en reageren goed op de behandeling. In 2008 en in 2014 ontving Rehoboth de Govan Mbeki Human Settlements Award voor beste NGO van het jaar. In 2012 won Rehoboth de Dow Global Responsible Care Award.

Filosofie en infrastructuur
Rehoboth gelooft dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Rehoboth heeft daarom voor elk huis fulltime huismoeders met een back-up die invalt wanneer de huismoeder vrij is. Elk huis werkt als een normaal huishouden (maaltijden, wasgoed, enz.). Centrale diensten die ter plaatse zijn opgezet zijn een baby-crèche en een kleuterschool voor de ontwikkeling van jonge kinderen en ons eigen Education Centre van klas R tot middelbare school (5-12 jaar). Daarnaast is op het terrein een medische kliniek, een multi sportveld, een kapel en een zwembad. Omdat we geloven in zorg op maat is er voor schoolgaande kinderen ofwel scholing in de stad of scholing in het Rehoboth Village.
Ten slotte heeft Rehoboth accommodatie voor (inter)nationale vrijwilligers. Aan de laatste opstap naar onafhankelijkheid voor sommige van onze kinderen die geen familie of inkomen hebben om in hun onderhoud te voorzien, wordt gewerkt aan goedkope veilige zelfstandige woonruimte. 

Rehoboth’s 5-weg holistisch programma
Rehoboth’s Child’s Care heeft een geïntegreerde 5-weg holistische benadering. De focus ligt op individuele kinderopvang omdat elk kind uniek is met verschillende behoeften.

1) Medisch
Onze kinderen krijgen medische zorg en regelmatige controles. Onze kliniek wordt beheerd door het Murchison-ziekenhuis, dat het ART-programma voor onze kinderen uitvoert. In plaats van dat de kinderen naar het ziekenhuis moeten, komt het ziekenhuis naar het kinderdorp.

2) Spiritueel
Dagopeningen maken deel uit van het dagelijks leven met regelmatig bijbelonderwijs voor kinderen en personeel. De kinderen ontvangen gebed en leren bidden. De huismoeders worden aangemoedigd om de kinderen op Bijbelse principes op te voeden met de juiste moraal en waarden.
Bezoeken aan lokale kerken op zondag zijn gepland volgens een dienstregeling en verder heeft Rehoboth een eigen kapel met diensten.

3) Fysiek
Kinderen worden aangemoedigd om fysieke activiteiten te ondernemen, waaronder: zwemmen, stranduitjes, wandelen, hardlopen, mountainbiken en onder toezicht spelen op ons multisportveld en jungle-sportscholen.

4) Emotioneel
Bij opname blijken veel kinderen getraumatiseerd te zijn. Passende therapieën zijn ter beschikking om de kinderen bij te staan: psychotherapie, speltherapie, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie.
Ook andere therapeuten van buiten de organisatie kunnen worden ingezet om emotionele pijn en behoeften aan het licht te brengen.

5) Educatief
Rehoboth voert een ontwikkelingsprogramma voor jonge kinderen in de vorm van een baby- en kleuterschool om de kinderen voor te bereiden op de basisschool. Ter plaatse wordt maatwerk onderwijs geboden vanaf klas R tot de middelbare school (5-12 jaar) en kinderen gaan naar 5 verschillende scholen in de stad. Ons eigen vervoer brengt deze kinderen naar deze verschillende scholen.

Zelfvoorzienende projecten
Rehoboth heeft een aantal programma's die werken aan zelfredzaamheid. Het Child Sponsorship Program, Jabulani, is de belangrijkste financieringsbron om operationele uitgaven te dekken.
Rehoboth heeft ook een groentetunnel waar verse groenten worden verbouwd, die in een deel van de behoeften van het dorp voorzien. De Jireh Trust is onze geregistreerde Business Trust, een winstgevende organisatie om projecten te ontwikkelen om Rehoboth zelfvoorzienend te maken en Rehoboth lanceerde onlangs haar waterbottelbedrijf genaamd Flourish Spring Water. Subsidies van de overheid en actieve fondsenwervingsinspanningen in binnen- en buitenland voorzien in de rest van de financiering voor ontwikkelings- en operationele kosten voor het dorp, de Midway Houses en de verdere uitbreiding van de Children’s Village.

Stichting Themba