Donateur worden van Stichting Themba

Stichting Themba heeft haar donateurs hard nodig. Wat voor ons in Nederland een klein beetje is, betekent in Zuid Afrika soms een wereld van verschil. En dat verschil kan jij maken!

Uiteraard is ieder bedrag welkom en om u een indruk te geven wat er met uw sponsoring gedaan kan worden staan hieronder wat voorbeelden.

Jabulani Sponsorship: sponsoring kind  of gezin uit het Rehoboth kinderdorp voor € 30 (ZAR 440) per maand

Sponsor een bed: sponsor een overnachting van patiënt in een Genesis Care Centre voor € 30 (ZAR 440) per maand

 Sponsor het leermateriaal van de Khula Crèche voor elk bedrag dat u beschikbaar stelt.

Stichting Themba
Bankrekeningnr:  1290.55.069
Swiftnr:                 RABO NL 2U
IBANnr:                 NL 32 RABO 0 129055069

Download hier het machtigingsformulier om te sponsoren.

ANBI-status
Stichting Themba is in het bezit van de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onder  normale voorwaarde zijn de giften aan de stichting voor de donateur aftrekbaar voor de  inkomstenbelasting.

Overhead
Elke euro die gedoneerd wordt komt ten goede aan onze projecten. Alle operationele kosten worden volledig gedragen door het bestuur van Stichting Themba.