In december kwamen we aan in Port Shepstone voor een bezoek van enkele dagen aan het kinderdorp Rehoboth en enkele projecten van Genesis. We zijn hartelijk ontvangen en hebben veel goed en zelfs heel goed nieuws te melden. De uitdagingen zijn groot, de ontwikkelingen zijn enorm positief en de motivatie van onze vrienden is bewonderenswaardig.

Rehoboth

Rehoboth breidt uit

We zijn hartelijk ontvangen door Alfons en Yvonne van der Galliën en ze hebben uitgebreid verslag gedaan over het reilen en zeilen van het kinderdorp. In december woonden 79 kinderen in het kinderdorp en het nieuwe dorp begint aardig bewoond te raken. Zodra het aantal van 80 gehaald wordt, zal Rehoboth een aanvraag bij de overheid indienen om tot maximale capaciteit te groeien van 105 kinderen. De goedkeuring wordt in het tweede kwartaal 2016 verwacht en de opname tot 105 kinderen zal tot midden 2017 plaatsvinden. De laatste 10 kinderen zijn allen baby’s, waarvan enkele in zeer slechte conditie. Deze baby’s worden de maatschappelijk werkers van de omliggende ziekenhuizen aangeboden. Helaas is 1 baby overleden. 

Enkele huisjes van het “tweede dorp”, dat nu goed bezet begint te worden
De bezetting van Rehoboth per Nov 2015

Het Girlshouse

Dank zij een sponsoring van de Ankie Hak Stichting en een particulier is het Girlshouse gerenoveerd en ingericht. In het Girlshouse zullen de tienermeisjes gaan wonen onder begeleiding van een coach. De overheid verlangt meer zelfstandig wonen en door de verbouwing van “huisje 1” kan Rehoboth hierin binnen het terrein van Rehoboth voorzien. Zelfstandig wonen in Port Shepstone is voor deze kwetsbare groep onveilig en onverstandig.

Het Hoogvliet Education Centre

Het onderwijs in Zuid Afrika is helaas vaak van matige kwaliteit. Yvonne van der Galliën met hulp van vrijwilligers zijn genoodzaakt geweest om met Homeschooling een groot aantal Rehoboth kinderen bij te scholen. Sommige kinderen hadden een volledig gat in hun curriculum zodat de weg naar een goede middelbare school afgesneden leek. Dankzij Homeschooling gaan een groot aantal kinderen nu naar de beste middelbare school in Port Shepstone. Supermarkt Hoogvliet heeft het onderwijs van de kinderen als prioriteit gesteld en heeft een schooltje gefinancierd. Inmiddels draait de school op volle toeren en voorziet in onderwijs voor de kinderen die moeite met leren hebben, of een achterstand hebben of een probleem met een bepaald vak. Op het moment wordt overwogen om ook kinderen van andere highschools de mogelijkheid te geven huiswerk of verslagen te maken en te mailen, dit alles onder begeleiding van een leerkracht. De eerste ervaringen zijn positief

Enkele huisjes van het “tweede dorp”, dat nu goed bezet begint te worden
De bezetting van Rehoboth per Nov 2015
Huisje 1, is het eerste huisje waarmee Rehoboth startte in 2002, is nu verbouwd en ingericht zodat de tienermeisjes er onder begeleiding veilig kunnen wonen
De door damesmodezaak Cottage uit Breda gedoneerde kleding wordt uitgezocht en op maat gesorteerd.
Een klasje in het Hoogvliet Education Centre
Een groepje kinderen gaat voetballen op het sportveld, dat gelegen is voor het Hoogvliet Education Centre.
De Rehoboth crèche. De kleuters leren spelenderwijs
De huismoeders halen hun peutertjes op van de crèche

Genesis

Twee Genesis Care Centre medewerkers naar Durban voor opleiding verpleegkunde.

Dank zij de Haella Stichting, Stichting AMGW, Stichting Boedel Wittens en enkele particulieren, is de financiering voor de opleiding tot verpleegkundige van twee enthousiaste Genesis Care Centre medewerkers mogelijk gemaakt. Petros Ngcobo en Mthandeni Nhlumayo zijn in januari gestart met hun tweejarige opleiding in Durban in het Saint Mary’s opleidings ziekenhuis. Wanneer zij over twee jaar hun diploma op zak hebben blijven zij voor minimaal twee jaar in het Genesis Care Centre, met een beter salaris en een fantastische kans op een goede toekomst. Beide mannen groeiden op in uiterst arme omstandigheden en zien zich verplicht hun familieleden te ondersteunen, zodra zij hun opleiding afgerond hebben. Deze jongens maken een geweldige ontwikkeling door. Zodra zij in Durban aan de slag zijn, maken zij kennis met de assertieve cultuur van het stadse Durban. Ze worden assertiever, meer bewust, beter opgeleid en staan stevig in het leven. Ze zijn fantastische voorbeelden voor andere jongeren die het arme, achtergestelde community leven willen achterlaten en voor opleiding kiezen.  

Mthandeni (re) is uiterst gemotiveerd. Na zijn studie tot “professional nurse” kan hij de opleiding van zijn zusje betalen.
Petros (li) heeft zich enorm ontwikkeld na zijn eerste opleiding, de “bridging course”, in Durban. Ook deze was via Themba gefinancierd.

Het Genesis Training Centre levert diploma’s af

Dank zij de financiële steun van een aantal stichtingen en particulieren (o.a. Impulsis, Haella Stichting, Dr Hofstee Stichting, De Johanna Donk-Grote Stichting) is in 2014 het Genesis Training Centre opgericht. Zowel in 2014 als in 2015 hebben een honderdtal kansarme mensen het diploma “Home Based Care” ontvangen. In de regio is nadrukkelijk vraag naar thuiszorg gezien de hoge prevalentie van AIDS en Tuberculose. Ruim 40% van de studenten heeft na het behalen van het diploma werk en inkomen.

Het Training Centre ontwikkelt zich en maakt stappen vooruit. Een gepensioneerde psychiater stelt zich beschikbaar om de kandidaat studenten te screenen, zowel psychologisch als op hun taalvaardigheid. Na het behalen van het diploma kan op basis van de screening en ervaring opgedaan tijdens de opleiding een advies gegeven worden tav het werk dat het beste bij de student past. Er is vraag naar Care Givers in communities, bij particulieren en instituten als het Genesis Care Centre. Na drie maanden wordt geëvolueerd om te zien of het goed gaat met de medewerker en of het werk ook daadwerkelijk past bij de competenties van de medewerker. Mocht dat niet zo zijn dan kan de medewerker begeleid worden naar werk dat wel op zijn of haar lijf geschreven is.

Inmiddels is het Training Centre gestart met nieuwe opleidingen, waarvan eerste hulp er een is. Bedrijven worden gecontracteerd en dit levert financiële middelen op voor het Care Centre.

Het Training Centre verzorgt voor een aantal bedrijven de Eerste Hulp cursus. Een groep werknemers van Avis in actie.
Hartmassage wordt geoefend op de in de VS aangeschafte “manikin”, een belangrijk en kostbaar instrument voor zowel de Eerste Hulp cursus als de Home Based Care opleiding.

De Healthpost bij de Khula Crèche in vol bedrijf

Ruim 30 km landinwaarts ligt de Genesis Khula crèche. Stichting Themba heeft enkele jaren geleden mogen helpen een Healthpost te bouwen op het terrein van de crèche. Eens per week is de Healthpost bemand door een groep nurses en een mobile unit en tweewekelijks komt de tandarts. Op de dag van ons bezoek werd de Healthpost druk bezocht.

 

Enkele gegevens van de Khula crèche en de Healthpost van de maand november:

       84 2-4 jarige kinderen zijn bij de crèche geregistreerd

       Khula verstrekt in november 1962 maaltijden aan de crèche kinderen

       In de naschoolse opvang verstrekt Khula 1736 maaltijden aan de kinderen van de nabij gelegen Enxolobene lagere school.

       De Healthpost heeft in november 311 patienten geholpen (gem. 80 per week)

       De tandarts moet helaas veelal kiezen en tanden trekken. Vandaar veel aandacht aan kinderen om goed te poetsen. 

De Khula crèche in landelijke community.
Links Anneke, midden Aly Minnaar verantwoordelijk voor de crèche en rechts Greg Velleman, manager van het project.
Baby’s en peuters worden afzonderlijk gewogen en notities worden gemaakt
De mobiele unit voor de Healthpost. Hier worden recepten ingeleverd en medicijnen verstrekt.
Een volle bak wachtende mensen. Wekelijks met de taxi naar Port Shepstone is vanwege de kosten geen optie
Tijdens het wachten wordt bloeddruk gemeten en vragen beantwoord.
Het spreekuur wordt gehouden door twee verpleegsters. De epauletten tonen hun hoge opleiding.
Recepten worden voorgeschreven en vanuit de mobiele unit worden medicijnen verstrekt.
Een grote groep vrouwen doet mee aan het craft project. De dames kopen de kraaltjes en middelen om Zulu handwerk te maken. Genesis zorgt voor de verkoop, zodat er inkomen voor verkregen wordt.
Het is even pauze in de crèche. Dadelijk krijgen de kinderen een warme lunch.
Categorieën: Werkbezoek

Stichting Themba